POLITICA DE CONFIDENŢIALITATEPOLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Ca vizitator al site-ului nostru web (fie că sunteţi înregistrat sau nu), acceptaţi condiţiile Politicii noastre de confidenţialitate. Scopul acestei politici este de a vă proteja de utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor dvs. personale.
PRACTICI DE CONFIDENŢIALITATE ONLINE
Dreptul dvs. la confidenţialitate este important pentru noi.
Dorim să instaurăm un echilibru între confidenţialitatea dvs. şi asigurarea că veţi obţine toate beneficiile oferite de site-ul nostru web şi de produsele şi serviciile pe care le vindem.
Suntem înregistraţi conform Actului Privind Protecţia Datelor din 1998 şi respectăm protecţia pe care acest Act v-o oferă. Pentru mai multe informaţii despre Act, consultaţi https://ico.org.uk/
ABONARE
În anumite părţi ale site-ului web, vă cerem informaţii care ne vor permite să vă îmbunătăţim vizita pe site sau să vă oferim un răspuns în urma vizitei dvs. Astfel de informaţii vă sunt cerute la înscrierea pentru buletinul informativ online, la oferirea de feedback prin intermediul formularului de contact sau la completarea unor sondaje online periodice. În aceste cazuri, vă cerem numele, adresa de mail şi alte informaţii necesare pentru a vă furniza serviciile. Puteţi să vă dezabonaţi oricând de la buletinul informativ online. Este posibil să vă folosim datele personale pentru campanii viitoare, pentru a vă oferi suport, notificări despre noi produse sau versiuni, corespondenţă generală referitoare la produse sau la dvs. Dacă doriţi să nu mai primiţi e-mail-uri cu campanii de marketing, vă rugăm să ne informaţi prin e-mail la info@versapakinternational.com
Informaţiile pe care le oferiţi sunt confidenţiale şi vor fi folosite pentru a sprijini relaţia dintre dvs. şi compania noastră.
TIPUL INFORMAŢIILOR COLECTATE
Când folosiţi acest site web, putem colecta şi stoca următoarele tipuri de informaţii:
• Informaţii pe care ni le oferiţi activ, precum detalii despre dvs. şi afacerea/compania dvs. pe care le oferiţi la înregistrare, în cadrul formularelor sau chestionarelor online sau în momentul plasării unei comenzi.
• Informaţiile colectate automat, folosind cookies şi alte tehnologii. Deşi majoritatea navigatoarelor web vă permit să opriţi cookies, vă recomandăm să le folosiţi pentru a putea profita din plin de beneficiile oferite de site-ul nostru web.
UTILIZAREA INFORMAŢIILOR COLECTATE
Folosim informaţiile colectate astfel:
• Pentru a personaliza site-ul, dacă este necesar, şi pentru a ne promova produsele sau serviciile speciale.
• Pentru a ne îmbunătăţi continuu site-ul, precum şi pentru a detecta şi a preveni fraudele sau utilizarea necorespunzătoare.
ACCESUL LA INFORMAŢIILE COLECTATE
• Nu vindem şi nu oferim informaţiile despre vizitatorii site-ului web unor alte companii sau persoane fizice.
• Ocazional, subcontractăm terţe părţi pentru activităţile tehnice sau de marketing. Aceste companii vor avea acces doar la informaţiile de care au nevoie pentru a îndeplini sarcinile necesare, dar nu le pot folosi în alte scopuri.
COOKIES
Nu folosim cookies pentru a colecta informaţii despre utilizatori de pe site şi nu vom colecta informaţii despre dvs. în afară de cele necesare pentru administrarea sistemului Web serverului sau altfel decât este descris mai sus
Pentru alte informaţii despre protecţia datelor şi confidenţialitate contactaţi:
Manager Protecţia Datelor,
Versapak Group
4 Veridion Way, Erith, Kent, DA18 4AL UK
E-mail info@versapakinternational.com
Utilizarea acestui site se supune condiţiilor noastre de utilizare.